HUB_01 Mobile student housing terminal. A project by KATHO University College & partners

About

‘HUB_01’ is a mobile, personalized and affordable student housing terminal.
It's a vision on living and learning by KATHO university college and partners.

The HUB_01 a student home consisting of a central hub and flexible units that can be moved whenever and wherever student needs and desires take it. Focussing on both flexible and mobile living and learning the student dig of the future personifies the idea of learning at any time, in any place and in every way. Mobility, customization, social integration, compact living & personalization are the key topics.
We've created a green unit, a passive unit, a streetlife unit and three compact units linked by a central 'terminal' where students can meet & interact. The central unit itself is also movable. It consists of six parts that are linked together in order to create a central and transparant space.

The project was launched in April 2011 (Kot van de toekomst). Students lived in prototypes, investigated habitats, occurred in interaction with local residents, developed systems, ...
Some projects will be continued in the next phase and result in new projects. Units will effectively be occupied by guest lecturers, international students, ...

In fact we designed a sustainable and innovative pavilion that hopefully inspires education, teachers and students to innovate their learning proces.
We call it: 'Educational design'.
De HUB_01 is een mobiele, gepersonaliseerde en betaalbare studenten-woon-terminal.

Het geeft de visie van KATHO en haar partners over Leren en Leven weer.

De HUB_01 is een kot dat bestaat uit een centrale hub waar flexibele, mobiele units naargelang de behoeften en de wensen van de studenten kunnen aan gelinkt worden. De focus ligt op mobiel leven en leren.  Op die manier is het kot van de toekomst de verpersoonlijking van altijd, overal en op alle mogelijke manieren, leren. De kernwoorden zijn mobiliteit, customization, sociale integratie, compact wonen en personaliseren.

We hebben een groene unit, een passieve unit, een streetlife unit en drie compacte units gecreëerd die door een centrale terminal waar studenten samen komen en elkaar ontmoeten verbonden zijn.  Het centrale gedeelte zelf is ook verplaatsbaar. Het bestaat uit zes delen die gelinkt zijn met de bedoeling een centrale en transparante ruimte te creëren.

Het project ging van start in april 2011 (Kot van de toekomst). De studenten woonden in prototypes, onderzochten gewoontes in de interactie met de lokale bewoners, ontwikkelden systemen,…
Sommige projecten zullen verder ontwikkeld worden en zullen resulteren in nieuwe projecten. Gastprofessoren en internationale studenten zullen de woonunits betrekken in de toekomst.

We hebben een duurzaam innovatief paviljoen gebouwd dat hopelijk het onderwijs, de lesgevers en de studenten zal inspireren bij hun leerproces.
We noemen het: educational design